Cổng dữ liệu Thông tin & Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Công nghiệp ICT

Số lượng doanh nghiệp CNTT, ĐTVT (đơn vị: doanh nghiệp)
Số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp CNTT, ĐTVT (đơn vị: người)
Doanh thu của doanh nghiệp công nghiệp CNTT, ĐTVT (đơn vị: tỷ đồng)
Số tiền doanh nghiệp công nghiệp CNTT, ĐTVT nộp ngân sách nhà nước (đơn vị: tỷ đồng)
Doanh thu công nghệ thông tin (đơn vị: tỷ đồng)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHỈ TIÊU LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TTMã số chỉ tiêu thống kê ngành, quốc gia, chỉ đạo điều hànhNhóm, tên tiêu chíĐặc điểm chỉ tiêuĐơn vị tínhThực hiện năm 2016Thực hiện năm 2017Thực hiện năm 2018Thực hiện năm 2019Thực hiện năm 2020Thực hiện năm 2021Thực hiện năm 2022Năm 2023
Kỳ báo cáo chính thứcLấy số thời điểm cuối kỳLấy số phát sinh trong kỳMục tiêu năm 2023 (Kế hoạch, dự kiến năm)Tháng 1Tháng 2Tháng 3Quý ITháng 4Tháng 5Tháng 6Quý II6 tháng đầu nămTháng 7Tháng 8Tháng 9Quý IIITháng 10Tháng 11Tháng 12Quý IVƯớc tính thực hiện cả năm